Liikennevahingot Suomessa

Liikennevahinkoja käy harmillisen usein suomessa. Niitä aiheutuu suomessa jopa enemmän kuin muualla maissa, kuten Iso-Britanniassa, Ruotsissa sekä Norjassa. Pahin mahdollinen liikennevahinko, joka voi tapahtua on sellainen, jossa mukaan mahtuu myös henkilövahinkoja. Vuonna 2013 suomen liikenteessä on kuollut 258 ihmistä, mikä on todella huima summa, sillä liikenneonnettomuudet veivät yli 250 viattoman ihmisen hengen. Pienin 2000 -luvulla kuolonuhrien määrä on ollut vuonna 2012, jolloin lukema oli 235 ihmistä. Liikenteessä loukkautuneita oli tällöin huimat 5 490 henkilöä, joka on todella valtava summa. Positiivisena on kuitenkin mainittava, että vaikka kilometrit ovat kasvaneet, on tieliikenneonnettomuudet vähentyneet huomattavasti. Liikenteen moninkertaistuminen on aiheuttanut vakavat seuraukset, mistä syystä liikennevahingotkin ovat vähentyneet.

liikennevahinko

Lintu projekti

Lintu projekti on tieliikenteen turvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus sekä kehittämisohjelma. Tämän rahoittaa liikenne- ja viestintäministeriö sekä tietenkin Liikennevirasto ja liikenteen turvallisuusviraston rahoittama tutkimusohjelma. Sen takana on valtioneuvoston hyväksynnän saanut liikenneturvallisuusvisio, minkä mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava niin, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukaantua vakavasti liikenteessä.

Mikä on liikennevahinko ja miten se korvataan?

Liikennevahingoilla tarkoitetaan autojen ja muiden moottoriajoneuvojen aiheuttamaa vahinkoa, joka on tapahtunut liikenteessä. Liikennevahinkoja säätelee erikseen laadittu laki, nimeltään liikennevakuutuslaki. Kyseisessä laissa on myös määritelty tarkemmin sana moottoriajoneuvo. Autojen lisäksi työkone voidaan muun muassa moottoriajoneuvoksi.

Liikennevahinkona korvataan jo nimensä mukaankin kerrottu osuus, eli liikenteessä aiheutunut vahinko. Jos ajoneuvolla aiheutetaan vahinkoa, vaikka maatalouden työssä tai ajoneuvon ollessa korjattavana autovajassa tai korjaamossa, kyse ei ole liikennevahingosta, vaan täysin toisenlaisesta vahingosta.

Moottoriajoneuvon omistajan tulee vakuuttaa hänen ajoneuvonsa liikennevakuutuksella, joka on lakisääteinen. Liikennevakuutus korvaa liikennevahingon sattuessa kaikki henkilö sekä omaisuusvahingot. Vahingot tullaan korvaamaan, vaikka kukaan ei olisi henkilökohtaisesti korvausvelvollinen ajoneuvon liikenteeseen käyttämisen perusteella.

Jos ajoneuvolla, joka aiheutti vahingon ei ole liikennevakuutusta tai se ei muuten ole vakuutettu asianmukaisella tavalla, korvaa vahingon monessa tilanteessa liikennevakuutuskeskus. Liikennevakuutuskeskus ei kuitenkaan tule korvaamaan vahinkoa, jos se on aiheutunut vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöneelle ajoneuvon omistajalle taikka ajoneuvon kuljettajalle, jos hän on tiennyt tai pitäisi tietää siitä, että ajoneuvo ei ole asianmukaisissa vakuutuksissa. Vakuutusvelvollisuuden laiminlyönti poistaa kaikki oikeudet saada korvauksia vahinkotapahtumaan liittyen.

Vaikka pääasiallisena sääntönä on vahingonkorvauksen suorittaminen vakuutuksen perusteella voi vahingon aiheuttajan myötävaikutus vaikuttaa myös korvauskeen. Pahimmassa tapauksessa laiminlyönti voi johtaa siihen, että vahingonaiheuttaja joutuu maksamaan koko vahingon omasta pussistaan.

Koska liikennevakuutus kattaa henkilövahingot sekä vahingossa syyttömälle osapuolelle aiheutuneet omaisuusvahingot on ajoneuvon omistajille tarjottu mahdollisuus ottaa vakuutus myös omalle ajoneuvolle tapahtuneiden vahinkojen varalle. Kyseistä vakuutusta kutsutaan nimellä kaskovakuutus. Kaskovakuutuksen voi monissa yhtiöissä räätälöidä omien tarpeiden mukaan ja siihen voi sisällyttää usein seuraavanlaiset turvat:

  • Kolarointivakuutus on tarkoitettu tilanteeseen, jossa ulkoinen tekijä aiheuttaa vahinkoa ajoneuvoon.
  • Lasivakuutus on tarkoitettu tilanteeseen, jossa lasi vaurioituu ulkoisesta iskusta. Etenkin suomessa tämä vakuutus on todella tarpeellinen, sillä jokaisella autoilialla on takuulla kokemuksia tähän asiaan liittyen.
  • Hirvivakuutus on tilanteisiin, jossa vahinko aiheutuu hirvieläimen kanssa. Hirvieläimiksi luokiteellaan muun muassa hirvi, poro sekä peura.
  • Sijaisautovakuutus on tarkoitettu tilanteeseen, jossa ajoneuvo joutuu pois käytöstä vahingon seurauksena.
  • Autopalveluvakuutuksesta voi hakea, mikäli autolle on jouduttu tilaamaan hinausapua.
  • Palovakuutus korvaa ajoneuvolle aiheutuneita vahinkoja, mikäli syynä on irtipäässy tuli.
  • Varkausvakuutuksesta taas korvataan varastettu ajoneuvo, kuten nimikin kertoo.

Tarkat vaihtoehdot sekä vakuutusehdot ovat nähtävillä vakuutusyhtiöiden omilta verkkosivuilta. Suosittuja vakuutusyhtiöitä suomessa ovat muun muassa LähiTapiola, If, Op sekä uutena nimenä POP vakuutus, jonka valttikortti on ollut halvat vakuutukset!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *